6 Landasan Utama Dakwah Salafiyyah

6 Landasan Utama Dakwah Salafiyyah

RM25.00

Judul: 6 Landasan Utama Dakwah Salafiyyah
Penulis: ‘Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani
Penerbit: Pustaka Imam Asy-Syafi’i
Berat: 321 gram
Muka Surat: 238 m/s (Soft Cover) 

    Risalah yang sangat baik ini adalah karya Syaikh ‘Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani, yang diterjemahkan dari kitabnya berjudul “Sittu Durar min Ushuuli Ahlil Atsar” atau “6 Landasan Utama Dakwah Salafiyyah”, ditulis dengan menggunakan uslub (gaya bahasa) yang halus, menarik dan indah, sehingga mudah difahami oleh para pembaca yang budiman.

    Keenam landasan utama dalam pembahasan ini dinisbahkan kepada Ahlul Atsar (Ahlus Sunnah wal Jama’ah) yang tujuannya adalah mengingatkan kepada kita bahawa agama yang hak adalah dengan cara mengikuti jejak Salafus Soleh (sahabat, tabi’in, dan tabi’ut tabi’in) yang telah mendahului kita, yang mana mereka telah dipuji dengan sebutan yang baik melalui lisan Rasulullah, bahkan disebutkan dalam al-Quran al-Karim.

    Pemahaman tentang enam landasan ini penting untuk dimiliki oleh setiap Muslim untuk membendung serta menyelamatkan umat dari berbagai macam kerosakan yang terjadi, yang diakibatkan oleh orang-orang yang mendahulukan logik atas wahyu, dan mendahulukan hawa nafsu atas akal fikiran yang sihat, serta orang-orang yang menyelisihi manhaj Ahlus Sunnah wal Jama’ah.

    Oleh kerananya, dengan memahami prinsip-prinsip dasar manhaj Salaf, insyaAllah kita telah menempuh pintu kebahagiaan dan jalan keselamatan. Sungguh tepat jika dikatakan bahawa umat ini akan meraih kembali kejayaan dan kemuliaannya, apabila mereka kembali kepada ajaran agama mereka yang sebenarnya sebagaimana jalan yang telah ditempuh oleh para Salafus Soleh.

Daftar Isi:

=> Landasan Pertama: Mengikhlaskan Agama Kepada Allah SWT
=> Landasan Kedua: Jalan Menuju Allah SWT hanya Satu
=> Landasan Ketiga: Mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW Sesuai Dengan Pemahaman Salafus Soleh
=> Landasan Keempat: Menggapai Kemuliaan dengan Ilmu
=> Landasan Kelima: Membantah Orang yang Menyelisihi (Al-Haq) Adalah Bahagian dari Amar Ma’ruf dan Nahi Munkar
=> Landasan Keenam: Tashfiyah & Tarbiyyah

Write a review

Note: HTML is not translated!
  • Bad
  • Good