Ar-Risalah ~ Buku Pertama dalam Bidang Usul Fiqh Go to product page

  • Brand: Pustaka Azzam
  • Product Code: BL-0003
  • Availability: Out Of Stock
RM68.00

Judul: Ar-Risalah, Buku Pertama dalam Bidang Ushul Fikih
Judul Asal (Arab): Ar-Risalah Imam Asy-Syafi'i
Penulis: Imam Muhammad b. Idris Asy-Syafi'i
Tahqiq & Syarah: Syaikh Ahmad Muhammad Syakir
Penerbit: Pustaka Azzam
Berat: 950gram
Muka Surat: 604 m/s
Saiz (Panjang x Lebar x Tinggi): 24.5cm x 16cm x 2.9cm

    Imam Syafi'i merupakan orang pertama yang memiliki kesungguhan dan idea yang hebat mengenai method atau cara-cara mengeluarkan atau istinbat hukum Islam, yang disusun secara sistematik ke dalam sebuah karya tulisan yang diberi judul Ar-Risalah (bermaksud sepucuk surat). Buku ini berjaya dihasilkan selari dengan perkembangan ilmu pengetahuan pada ketika itu, bermula pada zaman Harun Al-Rasyid (145 - 193 H), dan kemuncaknya pada zaman Al-Ma'mun (170 - 218 H).

    Lahirnya kitab Ar-Risalah ini merupakan fasa awal perkembangan ilmu usul fiqh sebagai suatu disiplin ilmu. Kitab ini menjadi rujukan utama dalam kalangan para ulama usul pada zaman sesudahnya dalam menyusun penulisan-penulisan mereka.

    Buku ini merangkum gambaran metodologi Imam Syafi'i dalam mencari dan mengeluarkan serta istinbat hukum-hukum Islam. Buku ini boleh dijadikan rujukan oleh mahasiswa, para ahli akademik dan penuntut ilmu agama Islam.