Istilah Ahli Hadis - Edisi Kedua (beserta matan Bahasa Arab) Go to product page

RM10.00
Buku kecil yang bertajuk: Istilah Ahli Hadis atau judul asalnya di dalam Bahasa Arab ialah Nukhbatul Fikar fi Muṣṭalah Ahli al-Atsar merupakan sebuah buku asas dalam membincangkan ilmu hadis. Buku ini ditulis oleh seorang ulama besar dalam ilmu hadis iaitu Imam Ahmad bin Ali ibnu Hajar al-Asqalani. Buku ini memperkenalkan kepada pembaca tentang istilah-istilah yang digunapakai oleh para ulama hadis ketika mereka membahaskan tentang sesebuah hadis itu dan penjelasan kepada istilah tersebut dijelaskan secara ringkas di dalam buku ini. Walaubagaimanapun, penjelasan tersebut adalah terlalu ringkas dan juga terlalu teknikal, oleh itu sangat digalakan bagi pemula untuk berguru ketika membaca dan mempelajari buku ini.

Selain daripada pengenalan kepada istilah-istilah yang digunapakai oleh para ulama hadis, buku ini juga membahaskan secara ringkas tentang cara sesebuah hadis itu dikategorikan di dalam kategori-kategori yang tertentu dan juga membahaskan secara ringkas tentang asas-asas dalam menentukan kesahihan atau kedhaifan sesebuah hadis itu.