Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat Menurut al-Quran dan as-Sunnah

Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat Menurut al-Quran dan as-Sunnah

RM30.00

Judul: Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat Menurut al-Quran dan as-Sunnah
Penulis: Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin 
Penerbit: Pustaka Imam Asy-Syafi’i
Muka Surat: 327 m/s (Soft Cover)
Berat: 576gram
Saiz (Panjang x Lebar x Tinggi): 23.5cm x 15.5cm x 1.6cm

     
Tidak banyak buku yang beredar di kalangan umat Islam yang membicarakan masalah wakaf, hibah dan wasiat. Padahal masalah tersebut penting untuk diketahui oleh umat Islam dengan baik. Lebih-lebih akhir-akhir ini, ketika kesedaran umat Islam mulai bangkit untuk mewakafkan, menghibahkan serta mewasiatkan sebahagian hartanya di jalan ALLAH, sebagaimana dianjurkan dalam agama.

     
Kali ini, kami menerbitkan sebuah buku syarah karya Syaikh Al-‘Allamah Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin yang mengupas secara tuntas mengenai wakaf, hibah dan wasiat serta masalah-masalah seputarnya. Dibandingkan dengan buku-buku lain yang sejenisnya, buku ini memiliki keistimewaan yang tidak diragukan lagi.

     
Pertama, dilihat dari sisi penulisannya, dan kedua, terkait dengan bahan yang disajikan. Apa yang ditulis tidak sekadar menjelaskan matan, tetapi juga memberikan pengetahuan, memperluas dan memperdalam maksudnya. Selamat membaca. 

Antara Isi Kandungan:
=> Bab I: Wakaf
- Pengertian Wakaf
- Wakaf Ditujukan Untuk Kebaikan
=> Bab II: Hibah dan ‘Athiyyah
- Pengertian Hibah
- Serah Terima Barang Hibah
- Berhibah Ketika Sedang Sakit Ringan
=> Bab III: Wasiat 
- Anjuran Untuk Berwasiat
- Waktu Berlakunya Wasiat
- Orang Yang Boleh Menerima Wasiat
- Jenis-Jenis Barang Yang Boleh Diwasiatkan

Write a review

Note: HTML is not translated!
  • Bad
  • Good