Pilihan Raya Malaysia: Antara Demokrasi dan Tuntutan Agama (PRE-ORDER) Go to product page

RM25.00
  • 5 or more RM23.75
  • 10 or more RM22.50
  • 20 or more RM21.25
  • 30 or more RM20.00
  • 60 or more RM18.75
  • 80 or more RM17.50
  • 100 or more RM16.25
  • 300 or more RM15.00
  • 500 or more RM13.75
  • 1000 or more RM12.50

Perselisihan politik semakin hari melebarkan jurang persefahaman antara rakyat Malaysia. Pertembungan antara kelompok dalam masyarakat, perslisihan dan perbalahan telah banyak menimbulkan kekeliruan dalam masyarakat tentang apakah tindakan yang perlu diambil oleh seseorang Muslim khususnya apabila tiba musim Pilihan Raya.

- Adakah perlu mengundi?
- Siapa yang perlu dipertahankan?
- Bagaimana kewajipan taat kepada pemerintah?
- Apa itu Khawarij?
- Bagaimana kita mengaplikasikan tuntutan Syarak dalam konteks sistem demokrasi?

Demikian sebahagian persoalan-persoalan yang dibahaskan dalam buku ini. Bersama kita menyatukan umat Islam bagi memastikan keamanan dan pembangunan negara terus dipelihara.