(PRE-ORDER) The Noble Character

(PRE-ORDER) The Noble Character

(PRE-ORDER) The Noble Character

RM20.00

Ini merupakan terjemahan kepada buku Makarimul Akhlak oleh Syaikh Al-Utsaymin, dan ianya dwibahasa (Arab-English) secara bersebelahan. Teks Bahasa Arab disertakan dengan baris.


Antara tajuk-tajuk yg dibincangkan termasuk:

  • Definisi akhlak
  • Perbincangan berkenaan akhlak yang tidak disebutkan dalam al-quran & as-sunnah
  • Akhlak dengan Allah, hukum-hakam-Nya, wahyu-Nya dan taqdir-Nya
  • Ciri-ciri akhlak mulia dengan sesama makhluk
  • Tips mempunyai akhlak yang baik


Buat pre-order sekarang, RM20 termasuk penghantaran sebelum 15 JANUARI 2018.

Buku akan diposkan selewatnya pada 28 Februari 2018.

Write a review

Note: HTML is not translated!
  • Bad
  • Good