The Noble Character Go to product page

RM22.00 RM20.00

Ini merupakan terjemahan kepada buku Makarimul Akhlak oleh Syaikh Al-Utsaymin, dan ianya dwibahasa (Arab-English) secara bersebelahan. Teks Bahasa Arab disertakan dengan baris.

Antara tajuk-tajuk yg dibincangkan termasuk:

  • Definisi akhlak
  • Perbincangan berkenaan akhlak yang tidak disebutkan dalam al-quran & as-sunnah
  • Akhlak dengan Allah, hukum-hakam-Nya, wahyu-Nya dan taqdir-Nya
  • Ciri-ciri akhlak mulia dengan sesama makhluk
  • Tips mempunyai akhlak yang baik