(Buku Poket) Tuntunan Praktis & Syar'i Berkorban Go to product page

RM3.00

Judul: (Buku Poket) Tuntunan Praktis & Syari'i Berkurban Berdasarkan Al-Quran & As-Sunnah yang Shahih
Penyusun: Abu Muhammad Ibnu Shalih bin Hasbullah
Penerbit: Pustaka Ibnu 'Umar 
Muka Surat: 64 m/s (Soft Cover)

Menyembeli korban merupakan syiar agama, dan merupakan satu ibadah yang disyariatkan dalam setiap agama. 

Allah Ta'ala berfirman:
        "Setiap umat para Rasul terdahulu, telah kami perintahkan untuk menyembelih haiwan korban. Mereka menyebut Nama Allah ketika berkorban, sebagai tanda syukur kepada-Nya atas rezeki haiwan ternak yang diberikan kepada mereka."

(Surah Al-Hajj: 34)

        Mengagungkan ketetapan-ketetapan Allah, syiar-syiar Allah, dan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, memiliki pahala yang besar. Termasuk bentuk pengagungan tersebut adalah dengan menyukai pelaksanaanya, merasakan status kehambaan di hadapan Allah ketika melakukannya, tidak mempersulit atau meremehkan syiar-syiar tersebut. Hal ini merupakan sunnah yang dilakukan oleh Ibrahim AS, bapa para Nabi, imamnya orang yang bertauhid, sebagai tebusan bagi anaknya, Ismail AS. Kemudian Rasulullah 
ﷺ mengikutinya, dan menjadikannya sebagai Sunnahnya.

        Buku poket ini menjelaskan tuntunan praktis dan syar'i dalam berkorban sesuai Sunnah Rasulullah 
ﷺ. Selamat Membaca!

Kandungan:
=> Bab 1: Hikmah, Keutamaan & Pensyariatan Korban
=> Bab 2: Tuntunan Udh-Hiyyah (Korban)
=> Tanya Jawab Udh-Hiyyah (Korban)
=> Daftar Pustaka